Privacy voorwaarden

Privacy Games&Co

Versie juli 2015

 1. Beheer van de gegevensdatabanken

Alle persoonsgegevens worden beheerd door de Games&Co Hospitaalstraat 31 8400 Oostende.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we onze adressenlijsten aan externe adressenbeheerders. We behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie.

Om gegevens van onze klanten te mogen verzamelen, is er vooraf aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in België. Dit gaat over de gegevens verzameld in België. Voor de gegevens verzameld in het Groothertogdom Luxemburg is er aangifte gedaan bij de Nationale Commissie voor de Bescherming van gegevens in het Groothertogdom Luxemburg.

 1. Gegevens van particuliere klanten (B2C)
 2. a) persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens verstaan we:

 • contactgegevens, zoals adres, e-mailadres, telefoon-, gsm- of faxnummer
 • andere persoonsgegevens: gegevens over je beroep, interesses enz.

We verzamelen deze gegevens onder meer via:

 • een actie waarbij we het adres vragen (bv. voor een bijkomende korting of voor de ‘Extra Korting’-kaart)
 • de internetsite waarop ook persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden, bv. Een bestelling bij www.gamesenco.com

Alle persoonsgegevens worden bijgehouden in onze klantenlijst. We stellen je daarvan persoonlijk op de hoogte. Hierbij krijg je telkens de mogelijkheid om je gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of te schrappen (zie 6).

 1. b) aankoop- en doorklikgegevens

Wanneer je een e-mail van ons krijgt, kunnen we je doorklikgegevens verzamelen. Dit laat ons toe om, op basis van je profiel, je doeltreffender te informeren over voordelen die voor jou interessant kunnen zijn.

Met deze gegevens kunnen we je naast de algemene informatie nog gerichter voordelen bezorgen op basis van je profiel. Door doelgericht klanten aan te spreken kunnen we nog beter overcommunicatie vermijden. Anderzijds bieden we de klant bijkomende voordelen, waarvan we op basis van zijn aankoop- en doorklikgegevens denken dat hij er iets aan heeft.

Je kiest zelf of je van die supplementaire aanbiedingen wilt profiteren. Om je die aanbiedingen te sturen, registreren we jouw gegevens tijdelijk in onze ‘Interesselijst klanten’. Wil je dit niet, dan kan je je te allen tijde uitschrijven voor dit soort aanbiedingen conform de bepalingen onder punt 6.

 1. Internet

Bij je internetbezoek houden we bepaalde instellingen bij in zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn stukjes informatie die op je harde schijf worden geplaatst als je naar onze website surft. Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

 • cookies om een ‘gesprek’ te kunnen aanknopen tussen jou en onze site. Ze zijn nodig om onze site correct te laten werken en verdwijnen na afloop van je bezoek aan onze site
 • cookies om je surfcomfort te verhogen, zoals taalkeuze en persoonlijke code. Zo moet je bijvoorbeeld niet telkens je taalkeuze bevestigen.

Deze cookies laten ons ook toe om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren. Dit gaat onder meer over de taalkeuze, de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken.

 1. Je beslist zelf wat er met jouw gegevens gebeurt

Om je onze communicaties te bezorgen, hebben we jouw adres en/of e-mailadres nodig. Je bepaalt zelf of je verdere gegevens over beroep, interesses e.d. doorgeeft.

Wanneer we jouw aankoopgegevens of doorklikgedrag bijhouden, word je daarover  ingelicht. Je kiest zelf of we jouw aankoop- of doorklikgegevens registreren en of we je op basis daarvan bijkomende aanbiedingen toesturen.

Ook daarna kan je op elk moment jouw gegevens, die we in onze klantenlijst bewaren, opvragen, verbeteren of wijzigen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. We engageren ons ertoe je vraag onmiddellijk uit te voeren.

 1. Uitschrijven

Zich uitschrijven kan op verschillende niveaus:

 • Communicatie op basis van aankoop- en doorklikgegevens: het volstaat om dit schriftelijk te vragen. We garanderen dan dat je geen gerichte communicatie meer krijgt op basis van je aankoop- en doorklikgegevens.

Alle communicaties: wens je geen enkele geadresseerde informatie meer te ontvangen van Games&Co  dan kan je je uitschrijven voor de communicaties van de groep. Het volstaat dat schriftelijk of via e-mail aan te vragen. We garanderen dat jouw gegevens niet meer verwerkt worden .

 1. Externe controle door Quality Control